Asfalt Plent Nasıl Çalışır?

Teknofalt

Asfalt plenti kullanımının en önemli sebebi yol yapımında kullanılacak sıcak asfalt karışımının oluşturulmasında en kaliteli ve yüksek verim sağlayan bir üretim elde edebilmektir. Farklı üretim şekilleri ile oluşum gösteren asfalt plentler belirli üretim aşamalarından geçer. Asfalt alaşımının üretilebilmesi için öncelikle bitüm içeren sıcak karışım malzemesinin doğru bir şekilde depo edilmesi ve karışımın sağlanacağı alana yüklenmesi gerekir. İç yapıda kullanılacak agreganın kurutum ve ısıtılma aşamasına geçilir. Burada önemli olan kurutma işlemi sağlandıktan sonra oluşan tozun kontrollü bir şekilde birikiminin sağlanması gerekir. Doğru miktarlarda alaşımı karşılayabilmek bütünü ile oluşan malzemeden yüksek verim elde edebilmeyi sağlayacaktır. Agrega maddesinin kurutucuda doğru oranda bulunması ve kullanılması gerekir. Hazır hale gelmiş olan sıcak asfaltın yüklenme ve depolama aşaması son kısımda gerçekleşir.

Asfalt oluşumunda kullanılacak olan bu sıcak alaşım malzemesi asfalt plent üretim merkezinde sağlanır. Serime hazır hale getirilirken uygulanan tüm bu aşamalar belirli boyut ve gruplamalarla gerçekleştirildiğinde istenen verim elde edilebilecektir. Kullanılan malzemelerin farklılığı ve çok aşamalı bir sistematiğe sahip oluşu asfalt plent oluşum aşamasında gerekli olan bir durumdur. Bu nedenle her bir oluşumda işletme şefi bulunur. Alanında uzman ve gerekli kontrollere hakim olan bu mühendisler üretimin aşamasında herhangi bir karışıklık oluşmaması için dengelemeyi sağlarlar. Tesislerde üretimi yapılan malzemelerin karıştırma koşulları elde bulunan agrega veya bitüm malzemesinin dengesi ve özelliği de oluşturulan asfaltın kalitesini ortaya koyacaktır.

Üretimde kullanılan agrega malzemesinin depolanması ve kontrollü bir şekilde korunabilmesi için soğuk mal siloları kullanılır. Bu depolama alanlarında kullanılan ünitelere bant adı verilir. Bir sonraki aşamada agreganın kurutulması ve kullanılabilir hale getirilebilmesi için drayer adı verilen bir kurutucu kullanılır. Kurutucu içerisinde döner kazan şeklinde bir ateş alanı bulunur. Bu kurutma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan alandır. Taşıyıcı sistem olarak kullanılan ve sıcaklık dengesini sağlayan elevatör sisteminden geçirilen ürünlerin doğru boyutlamasının yapılabilmesi elekler yardımıyla sağlanır. Tutucudan çıkarılarak elenen ve doğru ısı sağlanmış olan ürün tartılıp karışım alanına gönderilirken sıcak mal silosu adı verilen ünitede bekletilir. Tartım ünitesine gelen sıcak halde bulunan agrega kullanılacak olan miktarlara göre bölümlenir ve karışıma gönderilir. Üretimde kullanılan bitüm sıcak asfalt tankından geçirilir: Fazla olan kısmı ayrıştırılarak asfaltı tanklarında depolanır. Bitüm tartım ünitesi kullanılarak istenen miktarda alaşım malzemesi pompalar yardımı ile üniteye aktarılır. Son olarak elde edilen agrega ve sıcak haldeki bitüm mikser yardımı ile karıştırılır.

whatsapp