Jet Pulse Tipi

jet-pulse-tipi-1

Jet-Pulse Filtre Sistemi her çeşit tozun tutulmasından yüksek perfonmansa sahiptir.Esnek dizayn ve daha uzun boylarda torbalar kullanılabilmektedir.

Etkili jet-pulse temizleme sistemi ile düşük işletme maliyeti.
Filtre iç basınç düşümü daha azdır bu da daha düşük fan gücü gerektirdiğinden tasarruf sağlar.

Hasarlı torba ve kafeslere kapak açıldıktan sonra kolaylıkla erişilip değiştirilebilir olması, düşük bakım maliyeti getirmektedir.

Diğer sistemlere nazaran tozun özelliklerine karşı daha az hassastır. Sonuç olarak filtre ve filtre büyüklüğü ayrıntılı bir toz analizine ihtiyaç duymaz. Tozun özelliklerinin değişimlerinde filtre performansını sürdürmesine engel değildir.

Konstrüksiyon

TEKNOFALT, Jet-Pulse Tipi Filtreleri, kirli gaz girişi, tozun ayrıldığı kafeslerin bulunduğu ana gövde, temiz gaz bölümü, temizleme jet-pulse kısmı, toz toplama bunkeri, taşıma-aktarma helezonu, ayaklardan ibarettir. Bu ünitelere ilaveten emiş sağlayan bir ana fan ve baca sistemi filtreye ilave edilir. Filtre kafesleri filtrenin üst kısmında ayna sacı üzerine dik olarak kirli gaz bölümüne dizilmiş temiz gaz bölümüyle contalanarak irtibatı kesilmiştir. Temizleme havası temiz gaz tarafından üzerine monte edilmiştir. Hareketli kısım bu sistemde yoktur.

Çalışma Şekli

Toz, kirli gaz girişinden, dikine dizilmiş olan torbalı kafeslerin yan yüzeylerinden geçerken, kafes ortasından yapılan emiş sayesinde kafes üzerindeki torbaların dış yüzeyinde birikir.
Kafesler üzerindeki; torba yüzeylerinde biriken tozlar basınçlı havanın anlık vuruşları ile toz toplama bunkerine dökülür. Kirli gaz giriş ağzından filtre içerisine girerken eşit olarak filtre torbalarının üzerine dağılır. Bu sistemde gravimetrik olarak gaz akışı aşağı doğru olmakta ve bunkere toz çökelmektedir. Kirli gaz torba dış yüzeyinde tutulur ve temizlenmiş gaz torba üst kısımdan çıkar. Ana fan temiz gaz tarafından filtreye bağlanmıştır.
Filtre torbaları basıçlı hava yardımı ile temizlenir. Basınçlı hava venturi yardımı ile torba merkezine iletilir. Venturi basınç kayıplarını azaltır ve uzun filtre torbası boyunca dağıtır. Yüksek hızdaki basınçlı hava şoku filtre torbasını şişirir böylelikle torbanın dışında birikmiş toz, torbanın şişmesi ile bunkere dökülür.

Anlık basınçlı hava şok dalgaları patlaçlar yardımı ile dağıtılır. Hava şok dalgaları tekrarlanması sabitlenebilir veya filtre torbalarının direncine göre ayarlanabilir. Hava şok dalgalarının ayarlanabilir olması değişen işletme şartları için uygundur.Basınçlı tank ile uyumlu optimize edilmiş şoklama sistemi, basınçlı hava dağıtım borusu ve patlaçlarla hava şokunu ayarlamada pratik bir çözüm sağlar. Filtre torbası üzerine toplanmış olan toz hava şokuyla bunkerlerde toplanır. Taşıyıcı sistem ile istenen yere iletilir.

whatsapp