Çevre Politikamız

Teknofalt

2011 yılından beri sektörde endüstriyel olarak faaliyet gösteren teknofalt tesisinde üretimi yapılan Asfalt plent ve uygulamaları aktif olarak sunulmaya devam etmektedir. Üretimde kullanılan her bir malzemenin çevre ile entegre edilmiş geri dönüşümüne katkısı bulunacak bir yapıda olmasına önem veriyoruz. Doğal kaynakların günbegün tükendiği bir dünya politikasında çevrenin korunabilmesi ve geliştirilebilmesi için bu çevreci hareketi destekleyerek savunmaktayız. Üretim sürecinde de çevreye odaklı olarak doğada oluşabilecek herhangi bir zararı minimize etmeye yönelik bir çalışma prensibinde bulunmaktayız. Çevre politikamız kapsamında oluşabilecek atıkların doğaya zarar vermesini engelleyebilmek adına daha aza indirebilmek bu süreçte geri dönüşümü destekleyecek bir ortam sunabilmek hedeflenir. Endüstriyel malzeme üretiminde bulunan firmamız ürün üretiminden kaynaklı olarak oluşabilecek kirliliği önlemek var olan potansiyeli geliştirebilmek çevre üzerinde oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek adına faaliyetlerimizi geliştirmekteyiz. Sistemsel olarak üretilen enerjiyi en verimli şekilde kullanabilmek tasarrufu sağlayıcı tekniklerle üretimsel süreci devam ettirebilmek ve bu anlamda enerji verimliliğini ön planda tutan çalışmalarla süreci destekleyerek insanları da bu yönde bilinçlendirmek niyetindeyiz.

Çevrenin korunmasına yönelik bakış açımız kapsamında hedeflerimiz arasına performansımızı sağlıklı bir şekilde aktarabilmeyi destekleyecek çevreci bir vizyon benimsiyoruz. Kaynakların ayrıştırılabilmesi ve doğada dönüşümün sağlanabilmesi için tasarımsal süreçleri farklılaştırıyor ve verim alabilmek adına güncelliyoruz. Üretim yapılan endüstriyel firmamızda elektrik enerjisinden iyi bir verim elde edebilmek adına elimizde bulunan kaynağı en doğru ve verimli şekilde tüketebilmeye özen gösteriyoruz. Üretimde aktif faaliyette bulunan endüstriyel firmamız çevre korunması kapsamında faydalanılan makinelerin üretimi ve karbon salınımının minimize edilmesi ve bu sayede çevreye daha az zarar verecek bir tasarı ortaya konmasını hedefliyoruz . Enerjide yüksek verimliliği sağlayabilmek tarafımızca yapılan üretimler doğrultusunda oluşabilecek olumsuz çevresel etkenleri daha kontrollü bir şekilde sürdürebilmek, doğaya sağlayacağımız en önemli ve verimli bir yatırım olacağının inancındayız. Bu kapsamda yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için ekolojik dengeyi korumaya yönelik daha çevreye dost projeler sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda diğer kurum ve kuruluşlara örnek olabilmek adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de bulunduğumuz çevreye ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirebilmek adına faaliyetlerde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

whatsapp